Tevékenységeink

1. Szociális munka


A megyei és a városi szervezeteknél – mindig a lehetőségek függvényében – a segélyezési munka folyamatos.

Miután csak azt tudjuk a rászorulók részére szétosztani amit szervezetünk a magán és jogi személyektől kap, ez elsősorban ruhaneműt, kisebb mértékben élelmiszert és tisztálkodási szereket jelent.

2. Elsősegély nyújtási tevékenység


Az elmúlt esztendőben a megyében 4553 fő közúti járművezető jelöltet vizsgázattunk le, akik közül 4495 fő tett sikeres vizsgát, a sikertelenül vizsgázók száma 58 fő volt.

Ezen tevékenységünk jogszabályon alapul, és egyik bevételi forrását képezi szervezetünknek.

3. Véradás szervezési tevékenység


A véradás szervezési tevékenység a másik bevételi forrásunkat képezi. A hivatásos állományú dolgozókon kívül nagyon sok önkéntes segíti ez irányú munkánkat.

E tevékenységgel szoros összefüggésben nagy hangsúlyt fordítunk a donormegbecsülésre, mert e nélkül a szervezés és az eredményesség súlyos csorbát szenvedne.

4. Ifjúsági tevékenység


Változatlanul számítunk ifjúsági vöröskeresztes tagjainkra, önkénteseinkre, akik a vöröskeresztes munka minden területén sokat dolgoznak.

Az ifjúsági munka szerves része a felmenőrendszerű vetélkedők városi, megyei fordulóinak megrendezése elsősegély nyújtás, csecsemőgondozás, valamint HIV/AIDS témaköreiből.

5. Mozgalmi munka


A Vöröskereszt, mint karitatív szervezet, az önkéntesek munkáján alapul. Így nem csak a tagság, hanem a tagsági joggal nem rendelkező segítők munkája is nélkülözhetetlen a mindennapi tevékenység folytatásához.

6. Nemzetközi kapcsolatok


A megyei szervezetnek több mint húsz éve van partnerkapcsolata a Dachaui vöröskereszttel. E partnerkapcsolat a kölcsönös megbecsülésen és a tapasztalatok átadásán alapul.

7. Keresőszolgálat


A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálata az I. Világháború óta segít a háborús események, fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés, természeti katasztrófák következtében egymástól elszakadt családtagok egymásra találásában.